Метални скари

Метални скари

Металните скари са строителни елементи, състоящи се от носещи пръти, пресечени на равни разстояния перпендикулярно от напречни пръти.

Приложението им е като подови елементи, най-често при направа на площи за преминаване на хора или превозни средства, евакуационни стълби, пасарелки, метални пътеки, площадки, мостове и др.

Предимство на металните скари са високата им товароносимост, не задържат вода, сняг, лед, лесни са за монтаж и демонтаж, собственото им тегло е сравнително ниско, имат добра пропускливост на светлина.

Според нуждите на клиента тези продукти могат да бъдат произведени с различни габаритни размери, дебелини, мрежи и да отговарят на нужната товароносимост. Предлагаме и закрепващи елементи за всички видове скари към всички стандартни профили на носещи конструкции.