Контактно заварени скари

Контактно заварени скари

Същност на контактно – заварените скари

Контактно заварени скари
Контактно-заварени скари - стабилност


Може да се каже, че контактно – заварените скари са подгрупа на решетъчните такива. Тези структури са изработени от успоредно подредени носещи шини, свързани чрез електро – съпротивително заваряване с метална тел. Благодарение на въпросната метална тел контактно – заварените скари остават изключително стабилни при усукване. Важно е да се знае, че при тях товароносимостта се определя от сечението и разстоянието между подпорите. Здравината и стабилността на контактно – заварените скари ги правят подходящи за използване в най-тежките индустриални условия. Това обаче съвсем не е всичко. Контактно – заварените скари притежават редица преимущества, които ще разгледаме в следващите редове.


Контактно – заварени скари – предимства

Няколко са главните предимства на контактно – заварените скари, даващи им възможност да получат толкова широко приложение в индустриалната сфера. Нека да видим тези предимства:


- здравина и стабилност – вече казахме, че контактно – заварените скари се отличават с изключителна здравина и стабилност. Тези техни характеристики позволяват да бъдат използвани при тежки индустриални условия. Такива могат да бъдат например наличието на химическо замърсяване или пък подови вибрации.


- висока степен на безопасност – много важно преимущество на контактно – заварените скари е, че притежават допълнителни противохлъзгащи качества. Качества, които осигуряват висока степен на безопасност и сигурност при движение. До минимум е ограничен рискът от подхлъзвания, падания и подобни нежелани инциденти. 


- богат избор -  на пазара се предлагат контактно – заварени скари, които имат разнообразни размери, дебелини и други главни характеристики. В този смисъл те могат да отговорят успешно на нуждите и изискванията на отделния потребител. Бъдете напълно сигурни, че ще откриете най-подходящия вид и модел контактно – заварена скара за вашата конструкция.   


- лесна инсталация – и не на последно място, контактно – заварените скари са доста лесни и удобни за монтиране. Благодарение на това им свойство цялостният процес по тяхната инсталация ще мине безпроблемно и няма да ви отнеме много време. 


Основни групи контактно – заварени скари

Контактно заварени скари
Контактно-заварени скари - приложения


Контактно – заварените скари могат да бъдат разделени на няколко групи в зависимост от своите главни характеристики и отличителни черти. С най-голямо значение сред тези характеристики са размера на съответния продукт, както и потенциалните му приложения. Ето основните групи контактно – заварени скари:


- стандартни – при стандартните контактно – заварени скари осовото разстояние между носещите пръти е 34 мм, а това между напречните – 38 мм. Те се използват главно за работни платформи, пасарелки и стълбищни площадки.


- нестандартни – съответно нестандартните контактно – заварени скари имат различни осови разстояния между своите носещи и напречни пръти от посочените по-горе. Обикновено потребителите се насочвам към тази група конструкции, когато стандартните не съответстват на нуждите и изискванията им.


- за голямо натоварване – контактно – заварените скари за голямо натоварване намират приложение най-вече на места, по които преминават тежки превозни средства. За да поемат подобен товар, техните носещи пръти са доста по-мощни от стандартните.


- срещу подхлъзване – при тази група контактно – заварени скари пък носещите пръти биват изрязвани в горната си част. Така се увеличава триенето и съответно намалява риска от подхлъзване или падане.


- стъпала – и накрая ще споменем и тях. При контактно - заварените стъпала съществуват същите групи като при скарите. Те са направени така, че да сведат до минимум опасността от подхлъзване.


Разгледайте каталога ни и си поръчайте най-качествените контактно – заварени скари за вашите конструкции! 


Същност на контактно – заварените скари

Контактно – заварени скари – предимства

Основни групи контактно – заварени скари

Контактно-заварени скари 10 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 1 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 11 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 2 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 12 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 3 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 13 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 4 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 14 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 5 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 15 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 6 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 16 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 7 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 17 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 8 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 18 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 9 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 19 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 10 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 20 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 11 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 21 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 12 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 22 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 13 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 23 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 14 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 24 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 15 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 25 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 16 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 26 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 17 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 27 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 18 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 28 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 19 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 29 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 20 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 30 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 21 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 31 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 22 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 32 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 23 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 33 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 24 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 34 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 25 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 35 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 26 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 36 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 27 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 37 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 28 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 38 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 29 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 39 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 30 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 40 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 31 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 41 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 32 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 42 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 33 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 43 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 34 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 44 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 35 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 45 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 36 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 46 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 37 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 47 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 38 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 48 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 39 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 49 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 40 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 50 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 41 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 51 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 42 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 52 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 43 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 53 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 44 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 54 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 45 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 55 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 46 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 56 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 47 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 57 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 48 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 58 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 49 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 59 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 50 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 60 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 51 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 61 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 52 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 62 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 53 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 63 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 54 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 64 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 55 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 65 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 56 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 66 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 57 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 67 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 58 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 68 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 59 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 69 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 60 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 70 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 61 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 71 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 62 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 72 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 63 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 73 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 64 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 74 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 65 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 75 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 66 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 76 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 67 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 77 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 68 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 78 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 69 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 79 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 70 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 80 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 71 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 81 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 72 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 82 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 73 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 83 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 74 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 84 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 75 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 85 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 76 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 86 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 77 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 87 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 78 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 88 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 79 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 89 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 80 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 90 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 81 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 91 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 82 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 92 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 83 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 93 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 84 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 94 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 85 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 95 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 86 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 96 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 87 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 97 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 88 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 98 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 89 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 99 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 90 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 100 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 91 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 101 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 92 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 102 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 93 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 103 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 94 - предимства, видове, цени
Контактно-заварени скари 104 - качество съобразено с цената
Контактно-заварени скари 95 - предимства, видове, цени
Показване:
Подреждане по:

Поцинкована решетъчна скара (гидерос) 200 x 1000

Поцинкована решетъчна скара (гидерос)200 х 1000 мм / носеща шина 30 х 2 мм30 х 200 х 1000 ммПРИЛОЖЕН..

21.60 лв

Поцинкована решетъчна скара (гидерос) 1200 х 1000 мм

Поцинкована решетъчна скара (гидерос)1200 х 1000 мм / носеща шина 30 х 2 мм30 х 1200 х 1000 ммПРИЛОЖ..

111.00 лв

Поцинкована решетъчна скара (гидерос) 250x1000

Поцинкована решетъчна скара (гидерос)250 х 1000 мм / носеща шина 30 х 2 мм30 х 250 х 1000 ммПРИЛОЖЕН..

25.20 лв

Поцинкована решетъчна скара (гидерос) 300x1000

Поцинкована решетъчна скара (гидерос)300 х 1000 мм / носеща шина 30 х 2 мм30 х 300 х 1000 ммПРИЛОЖЕН..

27.00 лв

Поцинкована решетъчна скара (гидерос) 400x1000

Поцинкована решетъчна скара (гидерос)400 х 1000 мм / носеща шина 30 х 2 мм30 х 400 х 1000 ммПРИЛОЖЕН..

32.00 лв

Поцинкована решетъчна скара (гидерос) 500x1000

Поцинкована решетъчна скара (гидерос)500 х 1000 мм / носеща шина 30 х 2 мм30 х 500 х 1000 ммПРИЛОЖЕН..

40.00 лв

Поцинкована решетъчна скара (гидерос) 600x1000 мм

Поцинкована решетъчна скара (гидерос)600 х 1000 мм / носеща шина 30 х 2 мм30 х 600 х 1000 ммносеща ш..

46.00 лв

Поцинкована решетъчна скара (гидерос) 700 х 1000 мм

Поцинкована решетъчна скара (гидерос)700 х 1000 мм / носеща шина 30 х 2 мм30 х 700 х 1000 ммносеща ш..

49.00 лв

Поцинкована решетъчна скара (гидерос) 700 х 1000 мм

Поцинкована решетъчна скара (гидерос)800 х 1000 мм / носеща шина 30 х 2 мм30 х 800 х 1000 ммносеща ш..

52.80 лв

Поцинкована решетъчна скара (гидерос) 900 х 1000 мм

Поцинкована решетъчна скара (гидерос)900 х 1000 мм / носеща шина 30 х 2 мм30 х 900 х 1000 ммносеща ш..

60.00 лв

Поцинкована решетъчна скара 1000 х 1000 мм

Поцинкована решетъчна скара (гидерос)1000 х 1000 мм / носеща шина 30 х 2 мм30 х 1000 х 1000 мм..

66.00 лв

Поцинкована решетъчна скара 1100 х 900 мм

Поцинкована решетъчна скара1100 х 900 мм / носеща шина 30 х 2 мм30 х 1100 х 900 ммносеща шина = 1100..

70.00 лв 50.00 лв

Решетъчни скари по поръчка

Горещо-поцинковани решетъчни скари по заявкаНосеща шина 30х2Цената е на квадратен метър за скари по-..

90.00 лв

Скара за стелажи

Решетки за стелажи с размери по заявкаЧерни от 38 лв/м2 (товароносимост до 800кг/м2 полезен товар)По..

50.00 лв